Start WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West

In februari 2015 start WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West. Een initiatief om wijkbewoners extra hulp en ondersteuning te geven op het gebied van zorg en welzijn. Deze ondersteuning wordt geboden door deelnemers van het WijkLeerbedrijf, veelal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die een opleiding in de zorg volgen. Met het initiatief speelt het WijkLeerbedrijf in op de veranderingen in de zorgvraag, waarbij informele zorg en wijkgericht werken centraal staan.

Informele hulp
De hulp die vanuit het WijkLeerbedrijf wordt gegeven is informeel, dat wil zeggen dat het hulp is die ook door een familielid, buren of vrienden gegeven kan worden. Helaas heeft niet iedereen deze hulp, voldoende, voor handen. WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West is er voor iedereen in de wijk die een steuntje in de rug kan gebruiken, van jong tot oud. Denk aan huishoudelijk werk, zoals afwassen, opruimen, schoonmaken, wassen en strijken. Hulp bij eten en drinken. Maar ook meegaan naar de dokter of een bijeenkomst in het buurthuis, boodschappen doen, de krant voorlezen en een formulier invullen. En niet te vergeten gewoon een wandeling en een praatje maken. Kortom, al die dingen die het leven makkelijker en prettiger voor u maken. In opdracht van stadsdeel Nieuw-West is er vanuit het WijkLeerbedrijf extra aandacht voor de bestrijding van eenzaamheid. Vanaf februari starten de deelnemers met het verlenen van hand- en spandiensten voor wijkbewoners. Het mes snijdt aan twee kanten: wijkbewoners krijgen hulp die zij nodig hebben en de deelnemers van het WijkLeerbedrijf doen werkervaring op en behalen een diploma.

Vraag hulp aan!
Het WijkLeerbedrijf is actief in de directe omgeving van Vrouw en Vaart en Slotermeer. Bent u wijkbewoner of kent u iemand in deze wijken die hulp goed kan gebruiken? Neem dan contact op met Marlijn van de Pol, coördinator van het WijkLeerbedrijf via:

WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West (gevestigd in Vrouw en Vaart)
President Allendelaan 733
1068 VN Amsterdam
Telefoon: 06 – 1475 4885
Email: amsterdamnieuwwest@wijkleerbedrijf.nl

WijkLeerbedrijf
Het WijkLeerbedrijf is tot stand gekomen in samenwerking met Stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam Economic Board, Vrouw en Vaart, Stichting Mantelzorg en Dementie, ROC van Amsterdam, ROC TOP, Capabel Vrouwenvakschool en Calibris. Een WijkLeerbedrijf is een samenwerkingsverband van gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en woningbouwverenigingen in een wijk.
Enerzijds als instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaalde arbeid. Anderzijds om voldoende stageplaatsen te realiseren voor studenten op mbo-niveau 1 en 2 in de sector zorg en welzijn. In het WijkLeerbedrijf ondernemen de deelnemers activiteiten ten behoeve van de wijk en haar bewoners. Ze richten zich daarbij op niet-geïndiceerde zorg- en ondersteuningsvragen. Zo geven zij invulling aan hun stage of maken zij kennis met het werken in de sector zorg op mbo-niveau 1 en 2 (met mogelijke doorstroom naar mbo-niveau 3 en 4) waardoor ze zich kunnen oriënteren op kansrijke beroepen in de zorg.