Actief werken aan je toekomst in Amsterdam Nieuw-West

Begin 2011 is het programma De Buurt in Beweging van start gegaan. En met succes! Meer dan zestig bewoners uit Nieuw-West sporten sinds die tijd twee keer per week en werken hiermee aan hun toekomst. Het sportaanbod bestaat uit fitness, hardlopen, gymnastiek, bounzen, verdedingssport, zaalvoetbal en fietsen. Deze bewegingsactiviteiten worden gecombineerd met voorlichtingsbijeenkomsten over voeding, gezondheid, conversatieles, huiswerkbegeleiding en empowermenttrainingen voor jongeren. Vanwege het succes wordt De Buurt in Beweging in 2012 voortgezet.

Bevordering maatschappelijke participatie

Sport en beweging wordt als middel ingezet om de maatschappelijke participatie van specifieke bewonersgroepen te versterken. Buurt in Beweging richt zich met afzonderlijke projecten op jongeren en vrouwen uit Slotermeer-West (Buurt 5) en Osdorp (De Punt en Reimerswaal). De doelgroep bestaat uit jongeren en geïsoleerde vrouwen met een zwakke sociaal-economische positie die nauwelijks bewegen. Er wordt gewerkt met verschillende groepen: 10 – 14 jaar voor de jeugd / 14 – 18 jaar voor jongeren en een aparte groep voor vrouwen. Het streven is dat 40% van de deelnemers binnen anderhalf jaar wordt toegeleid naar (vrijwilligers) werk, opleiding of reguliere sportvoorziening. Inmiddels zijn twee vrouwen vanuit het programma doorgestroomd naar vrijwilligerswerk en hebben drie jongeren een stageplek gevonden. Ook krijgt een aantal deelnemers de mogelijkheid een opleiding te volgen tot assistent leider sportieve recreatie (LSR).

Betrokkenheid ouders en scholen

Bij de uitvoering van het jongerenproject worden nadrukkelijk de ouders en betreffende onderwijsinstelling betrokken. ‘De meeste jongeren geven aan dat ze  zich beter in hun vel voelen door het sporten en daardoor beter presteren op school,’ aldus Youssef Aouriaghel die namens Kick en Thaiboksvereniging Dojo het project uitvoert. ‘Ondanks de verschillen in gedrag en ontwikkeling is er een hechte band ontstaan tussen de deelnemers. Er zijn een aantal ‘rolmodellen’ die ook buiten het project optrekken met de meer moeilijkere jongeren.’ Ouders worden geïnformeerd over de persoonlijke doelstellingen die de jongeren door De Buurt in Beweging willen bereiken. Onder de betrokken ouders zijn drie vaders en een moeder die zich als vrijwilliger hebben aangemeld voor ondersteuning van specifieke onderdelen binnen het project. De komende tijd richt het jongerenproject zich op het stimuleren van buurtinitiatieven die door de deelnemende jongeren worden uitgevoerd. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met organisaties die zich in de wijk bezighouden met talentontwikkeling. 

Gezonder en sterker door beweging

Ook de vrouwen die deelnemen voelen zich gezonder en sterker. ‘Naast het sporten is ook het onderlinge contact van belang,’ geeft Joke Kop, coördinator Vrouw en Vaart aan. De vrouwen die voorheen nagenoeg niet sporten, zijn zo enthousiast dat de programmering van de bewegingsactiviteiten inmiddels is uitgebreid. Vrouw en Vaart werkt nauw samen met professionals en partners uit de wijk zodat er een sluitend circuit is ontstaan waarin de doelgroep toegeleid wordt naar de juiste activiteiten. Zo brengen oudercontactpersonen van een aantal basisscholen uit de wijk het project onder de aandacht van de doelgroep. Er wordt regelmatig informatie gegeven aan de deelnemers van de alfabetiseringscursussen van welzijnsorganisatie Impuls. Vanaf 13 januari vindt er in de Willinklaan een inloop koffieochtend plaats waar medewerkers van Vrouw en Vaart in kunnen gaan op vragen van de deelnemers om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. 

De Buurt in Beweging is een publiek-private samenwerking tussen Ymere, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West, GGD en Hogeschool van Amsterdam. Het programma wordt uitgevoerd door Vrouw & Vaart (Sezo) en Kick en Thaiboksvereniging Dojo. De activiteiten vinden plaats aan de Willinklaan nr. 3- 5, Centrum voor sport en urban culture.