Empowerment train de trainer cursus

Doe je mee met de empowerment train the trainer cursus bij Vrouw en Vaart /Daadkr8?

De empowerment training Op Weg naar Werk met EVC methodiek, (de training Erkenning Verworven
Competenties), heeft tot doel om taaldeelnemers inzicht te geven in hun ontwikkelde competenties
en een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken. Wij zoeken (vrijwillige) co-trainers bij die zich deze
methodiek eigen willen maken.

Over de training
De training bestaat uit 4- 5 bijeenkomsten. Daarna kun je met een ervaren trainer meelopen.
Vervolgens worden er 6 wekelijks intervisiebijeenkomsten georganiseerd om ervaringen te delen.

Wat is EVC?
EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Bij EVC staat centraal te herkennen wat
iemand kan, ongeacht hoe de competenties zijn verworven. Dat kan volgens de EVC-systematiek zijn
via een lijst van bezigheden. Van een formele opleiding tot hobby’s. Naast de herkenning van
competenties is de erkenning van de competenties cruciaal. Van belang is een formele erkenning van
competenties op zo’n manier dat ze ook in een andere omgeving geaccepteerd worden. EVC bouwt
verder op de al aanwezige competenties en draagt bij aan de ontwikkeling van deelnemers.

Juist voor het ontdekken van de al aanwezige talenten en de zorg voor de doorstroom richting
activiteiten, vrijwilligerswerk en diverse trainingen worden EVC trainingen georganiseerd.
Deze training worden gegeven door EVC trainers van Vrouw en Vaart en Daadkr8, maar wij zoeken
ook co – trainers uit de buurt, die wij in deze methodiek op kunnen leiden.
Op die manier kunnen er op meerdere plekken en locaties in Nieuw-West EVC trainingen gegeven
worden. Is dit iets voor jou of iemand die je kent? Meld je dan nu aan bij Freija: f.derks@sezo.nl