Empowerment Train de Trainer cursus

Empowerment Train de Trainer cursus bij Vrouw en Vaart
Wanneer: iedere woensdag van 9.30-11.30
Data: 26 okt t/m 7 december
Locatie: Vrouw en Vaart

De empowerment training Op Weg naar Werk met EVC methodiek, (de training Erkenning Verworven
Competenties), heeft tot doel om vrouwen inzicht te geven in hun ontwikkelde competenties en een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken. Wij zoeken (vrijwillige) co-trainers bij de vrouwenorganisaties in Nieuw-West die zich deze methodiek eigen willen maken. De training bestaat uit 4- 5 bijeenkomsten. Daarna kan je met een ervaren trainer meelopen. Vervolgens worden er 6 wekelijks intervisiebijeenkomsten georganiseerd om ervaringen te delen.

 

 

Meer informatie
EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Bij EVC staat centraal te herkennen wat
iemand kan, ongeacht hoe de competenties zijn verworven. Dat kan volgens de EVC-systematiek zijn
via een lijst van bezigheden. Van een formele opleiding tot hobby’s. Naast de herkenning van
competenties is de erkenning van de competenties cruciaal. Van belang is een formele erkenning van
competenties op zo’n manier dat ze ook in een andere omgeving geaccepteerd worden. EVC bouwt
verder op de al aanwezige competenties en draagt bij aan de ontwikkeling van vrouwen
In Nieuw-West zijn veel vrouwen actief en het aanbod is groot en divers. Doorstroom naar andere
activiteiten blijkt echter om verschillende redenen niet eenvoudig. Dat ligt zowel aan het aanbod zelf
als aan de deelneemsters. De aangeboden programma’s sluiten vaak niet goed op elkaar aan, zowel
qua tijd als methode en veel kennen onvoldoende hun eigen mogelijkheden en talenten. Het uit de
vertrouwde groep stappen en weer een nieuwe plek in een nieuwe omgeving vinden wordt daardoor
een obstakel.

Juist voor het ontdekken van de al aanwezige talenten en de zorg voor de doorstroom richting
activiteiten, vrijwilligerswerk en diverse trainingen worden EVC trainingen voor vrouwen
georganiseerd.

Deze training worden gegeven door EVC trainers van Vrouw en Vaart, maar wij zoeken ook co –
trainers uit de buurt, die wij in deze methodiek op kunnen leiden. Op die manier kunnen er op meerdere plekken en locaties in Nieuw-West EVC trainingen gegeven worden, zodat de doorstroom van vrouwen beter tot stand komt. Meer informatie:
Hamida: h.lamrabti@sezo.nl of Marlijn: m.vandepol@sezo.nl