Corona maatregelen Vrouw en vaart / Daadkr8

In overleg met de gemeente Amsterdam is besloten om de groepsactiviteiten voor volwassenen te staken.
Dat betekent dat de activiteiten van de Emancipatiecentra voorlopig geen doorgang vinden.
Onze insteek blijft om de dienstverlening (beperkt) open te houden.
De medewerkers zijn per mail en telefoon bereikbaar.
Zorg goed jezelf en elkaar.