Recht van Spreken ?

Wat is een rechtsstaat ?
Wat is waar en wat is niet waar ?
Wat heb je aan een rechtsstaat ?
Ervaringen met de rechtsstaat ?
Hoe pak je dit aan ?
De regels van ons land
Wat moet en wat mag de overheid doen ?

Maandag 11 februari van 10.00-12.00 uur