Coaches gezocht voor het Hospitality traject

Korte taakomschrijving
Voor het Hospitality traject zoeken we coaches die met volwassenen (o.a. met vluchtelingenachtergrond) uit Amsterdam Nieuw-West werken aan hun carrière en toekomst.
Uitgebreide taakomschrijving
Voor het Hospitality traject zoeken we coaches die met deelnemers werken aan hun carrière en toekomst. Vind jij het leuk om:
– Te helpen met taal en huiswerkopdrachten
– Te helpen met het maken van een cv en een persoonlijk ontwikkelingsplan
– Te helpen bij solliciteren
– Te werken met mensen met een diverse culturele achtergrond.
– Jouw kennis en netwerk in te zetten om mensen te helpen
Wat het Hospitality traject
Er zijn in Amsterdam Nieuw West weinig mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder vluchtelingen, om zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt tot niveau van startkwalificatie met het gewenste taalniveau tot 2F. Het behalen van een startkwalificatie is essentieel voor het behalen van een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Het leerwerkbedrijf Dienstverlening en Hospitality Nieuw West biedt kansen aan mensen hun maatschappelijke positie te verbeteren.

Het ROC van Amsterdam biedt de Entree opleiding Dienstverlening op locatie. De Entree opleiding Dienstverlening richt zich specifiek op de Hospitality. De praktijkstage voor de Entreeopleiding wordt ingevuld bij Daadkr8 en Vrouw en Vaart en bij horecaplekken in de buurt. Daadkr8 en Vrouw en Vaart zijn samen een locatie voor emancipatie en empowerment voor mannen en vrouwen uit Amsterdam Nieuw West.

Gebleken is dat opleiden met praktijkstage in de directe leef- en woonomgeving van deelnemers laagdrempelig en motiverend werkt. Extra praktijkbegeleiding met ondersteuning van gemotiveerde vrijwilligers op een veilige plek biedt daarom de meeste kansen om de opleiding met een diploma af te ronden.
Vrijwilligers worden daarom betrokken bij het project voor extra ondersteuning bij de huiswerkopdrachten en loopbaanbegeleiding van de deelnemers.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
– Goede kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift
– Sociaal vaardig (vertrouwensrelatie kunnen opbouwen, integriteit, empathisch, goed kunnen luisteren, motiveren en stimuleren)
– Goed kunnen samenwerken
– Computervaardigheden (Word, e-mail)
– Sollicitatievaardigheden (schrijven een cv)
Wat krijg je er voor terug?
– Mogelijkheid jouw kennis en ervaring in te zetten voor mensen met een minder kansrijke positie op de arbeidsmarkt
– een training via SBB behoort tot de mogelijkheden
– Ervaring opdoen in sociaal werk
Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
– Een belangrijke bijdrage leveren aan een stad met kansen voor iedereen
– Je doet ervaring op in het sociaal werk, deskundigheid verwerven
– Je breidt je netwerk uit
– Vrijwilligerscontract
– WA- en ongevallenverzekering voor het vrijwilligerswerk
– Begeleiding door de coördinator/praktijkbegeleiders

Werktijden
In overleg.
Hoe kom je in aanmerking?
Neem contact op met de coördinator, Marlijn van de Pol, m.vandepol@sezo.nl