Stadsdeel Nieuw-West en Vrouw en Vaart organiseren:

Interactieve voorlichting over ’het voorkomen van Huwelijksdwang en achterlating’

Datum: woensdag 13 juli 2016
Inloop: 9.00 uur
Tijd: 9.30 uur tot 12.00 uur
Locatie: Vrouw en Vaart
Adres: President Allendelaan 733, 1068 VN Amsterdam

Voorlichting ‘voorkomen van Huwelijksdwang en achterlating’
Een paar honderd jongeren in Nederland trouwen per jaar tegen hun wil. Hun ouders, familie of omgeving dwingen hen tot een huwelijk dat zij niet willen Zij hebben hun partner niet zelf gekozen. Ook komt het voor dat vrouwen, mannen, jongeren en zelfs kinderen gedwongen worden achtergelaten in de zomerperiode terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland. Het geeft uitdrukking aan een opvatting over de rol en positie van mannen en vrouwen die kan uitmonden in onderdrukking en geweld.
Samen met Saniye Tezcan van Stichting Kezban en Farangis Dawoody van het Meldpunt Eergerelateerd Geweld gaan wij met elkaar in gesprek over de onderwerpen ‘huwelijksdwang en achterlating’.
Wat is huwelijksdwang, wat zijn de signalen, tips, hoe maak je het bespreekbaar en wat kun je doen als vrijwilliger, als buren, vriend of vriendin? Hoe kun je de mensen om je heen helpen, informeren en een bijdrage leveren om huwelijksdwang te voorkomen? Wat kun je doen als iemand die je kent is achtergelaten in het buitenland en gedwongen is/wordt tot een huwelijk?