Financiële Werkplaats

Met ingang van vrijdag 18 maart gaat onze wekelijkse financiële werkplaats (FWP) van start!

De openingstijden van de FWP zijn:

Vrouw en Vaart vrijdagochtend 09.30-12.00 uur
Wolbrandtskerkweg 84 maandagmiddag 13.00-15.30 uur
Ottho Heldringstraat 5 donderdagochtend 09.30-12.00 uur

De FWP is bedoeld als laagdrempelige inloop voor bewoners met financieel/administratieve problemen. Bewoners kunnen hier onder deskundige begeleiding werken aan deze problemen bijvoorbeeld door het telefoneren en corresponderen met instanties. Daarnaast kunnen ze hulp krijgen bij het ordenen van de administratie. Ook bewoners die al bekend zijn bij SEZO schulddienstverlening kunnen bij de FWP terecht om te werken aan een stabielere financiële situatie. Het vergroten van de zelfredzaamheid is een belangrijke doelstelling van de FWP. Bewoners die zich aanmelden bij SEZO met financiële problemen kunnen doorverwezen worden naar de FWP. Hier kan een eerste inventarisatie worden gemaakt van de situatie en wordt bekeken wat het beste vervolgtraject zal zijn.