Ik kan het zelf!

Iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 -16.00 uur geven medewerkers van SEZO de cursus “Ik kan het zelf”. De cursus wordt gegeven in de Honingraat op de Slotermeerlaan 103-H.

Er zijn steeds meer mensen met maatschappelijke problemen van allerlei aard die hun post niet durven te openen. Of ze nemen geen initiatief om de juiste instanties te vinden en te bellen om een regeling te treffen, pills of een gesprek aan te gaan over hun sociale problemen. Ze weten vaak de weg niet naar instanties. De mensen komen bijna dagelijks bij één van de sociale helpdesks van SEZO.

Voor deze mensen biedt SEZO de cursus “Ik kan het zelf!” Tijdens de cursus leren deelnemers om zelf initiatief te nemen, case om assertief op te komen voor hun eigen belangen en deel te kunnen nemen in de samenleving. En goed voorbeeld is de digitalisering. Bij instanties gaat tegenwoordig veel digitaal en er wordt van burgers verwacht dat zij over de kennis beschikken om met digitale dienstverlening om te gaan. SEZO biedt deelnemers aan de cursus ook de kennis en vaardigheden om hier mee om te gaan.

Het doel van de training “Ik kan het zelf” is:
•De zelfredzaamheid te bevorderen, bijvoorbeeld het aanvragen van DigiD
•Het zelfvertrouwen te vergroten, bijvoorbeeld zelf bellen en bezoeken van instanties

Wilt u meer informatie over deze cursus of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Noureddine Amrani e-mail n.amrani@sezo.nl tel 06-29445855 of met Senem Sahin e-mail s.sahin@sezo tel 06-39231190. U kunt ook het algemene nummer van SEZO bellen en vragen naar de cursus: 020-6675100.