FILMAVOND “ HUISELIJK GEWELD – Wie vangt de klappen op?”

 

FILMAVOND “ HUISELIJK GEWELD – Wie vangt de klappen op?”

Het Servicepunt Emancipatie (SPE) van de Gemeente Amsterdam organiseert in samenwerking met Zina Platform en De Buurtzaak een filmavond in het kader van de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen.

We nodigen je van harte uit om samen met ons stil te staan bij het onderwerp huiselijk geweld in Nederland. Iedereen is welkom om mee te praten over de bestrijding van huiselijk geweld.

Deze avond wordt de film ‘Zingen in het Donker’ (2008) vertoond, met o.a. Carice van Houten, Aart Staartjes en Frank Lammers. ‘Zingen in het Donker, een film van Martie Dekkers, is gemaakt in opdracht van de Mutsaersstichting. De film schetst de beklemmende consequenties van huiselijk geweld binnen een gezin. Voor meer informatie over de film: www.huiselijkgeweld.nl/beleid/landelijk/publiekscampagne/publicaties/videos/zingen-in-het-donker.

Ook vertonen we verhalen uit de Geweld Verhalen Karavaan. De Geweld Verhalen Karavaan van Zina bestaat uit authentieke portretten van huiselijk geweld. Hiermee wordt het begrip ‘geweld’ onderzocht en worden mensen aangespoord om actie te ondernemen. Voor meer informatie over de Geweld Verhalen Karavaan kijk op: www.zinaplatform.nl.

De film en de Geweld Verhalen Karavaan worden gevolgd door een interactief gesprek onder leiding van Kris van der Veen (Toevluchtsoord) en Hinke Stallen (SPE).

De avond zal plaatsvinden op 26 november in het Huis van de Wijk Slotervaart Noord.

Van: 19:00 – 21:15 uur (19:00 uur inloop met koffie en thee, 19:15 uur start films).

Locatie: De Buurtzaak – Huis van de Wijk Slotervaart Noord, Marius Bauerstraat 30 1062 AR.

Aanmelden: via info@spe-amsterdam.nl